Werknemer ambtenaar

Werknemer ambtenaar

Voor alle zaken die betrekking hebben op werknemers en werkgevers kunt u bij À la carte Arbeidsrecht advocaat terecht. Neem contact op als u advies wenst of bijstand in een procedure nodig heeft.

Integriteitskwesties

Alle werknemers en werkgevers moeten integer zijn, maar dat geldt nog meer voor werknemers in dienst van de overheid. Integriteit wordt een steeds belangrijker onderwerp binnen het arbeidsrecht. Maar wat is dat nu eigenlijk, integriteit? En wanneer is er sprake van een integriteitsschending?
Daar is helaas geen pasklaar antwoord op te geven. Krijgt u van uw (overheids-) werkgever het verwijt niet integer te zijn en denkt u daar anders over, wacht dan niet te lang en neem onmiddellijk contact met mij op.
Voor een goed voorbeeld van hoe een dergelijke zaak kan lopen, bekijkt u deze uitspraak (ECLI:NL:GHSHE:2024:1165) waarin ik de werknemer bijsta.

WNRA-zaken (werknemers bij de overheid)
Per 1 januari 2020 zijn veel ambtenaren van de ene op de andere dag werknemer geworden. Met deze zogenoemde 'normalisering' is het civiele arbeidsrecht op deze (oud-) ambtenaren van toepassing geworden. Maar de bijzondere status is gebleven. En dat werkt op diverse vlakken door in de arbeidsverhouding. Als specialist in het arbeidsrecht met bijzondere aandacht voor de positie van de werknemer bij de overheid, adviseer ik u graag over uw specifieke positie en waar nodig sta ik u bij in een procedure. Bekijk mijn contactgegevens.

Wat past bij u:

Kaart of maatwerk?

Direct naar meer informatie over:
Advies over uw specifieke situatie?

Gelukkig kunnen de meeste zaken buiten de rechter om worden opgelost. Maar waar heeft u eigenlijk recht op? En wat is uw positie ten opzichte van uw werkgever of werknemer? Welke mogelijkheden heeft u en wat wordt er van u verlangd? Graag denk ik met u mee en wijs ik u op de mogelijkheden én op de onmogelijkheden. Zo kunt u goed geïnformeerd de juiste keuze maken.
À la carte - gespecialiseerd, persoonlijk, betrokken