Loon, arbeidsvoorwaarden, ziekte en disciplinaire maatregelen

Loon, arbeids­voorwaarden, ziekte en disciplinaire maatregelen

Voor alle zaken die betrekking hebben op loon, arbeidsvoorwaarden, ziekte en disciplinaire maatregelen kunt u bij À la carte Arbeidsrecht advocaat terecht. Neem contact op als u advies wenst of bijstand in een procedure nodig heeft.

Loonvordering

Niets zo vervelend als dat uw loon niet correct wordt uitbetaald of als uw werknemer ineens zegt nog flink wat loon van u te krijgen, terwijl u meent dat alles netjes betaald is. Lukt het ondanks het nodige rekenwerk niet om er samen uit te komen, dan zal er een loonvordering aan de Kantonrechter worden voorgelegd. Dat gebeurt bijna altijd met een Kort Geding, zodat de rechter er zo snel mogelijk over kan oordelen. De termijnen in een Kort Geding zijn vaak kort. Neem daarom direct contact met mij op, zodat ik u snel kan helpen en we de kwestie misschien zelfs nog wel voor de zitting kunnen oplossen.

Arbeidsvoorwaarden
Uw loon is een arbeidsvoorwaarde. Uw verlofuren ook. Maar hoe zit dat met een leaseauto of een eindejaarsuitkering? Het antwoord is niet altijd gemakkelijk te geven. En kan een arbeidsvoorwaarde veranderen? Zo ja, wat is daar dan voor nodig? En wat als iets geen arbeidsvoorwaarde is? En is er een verschil tussen slechts één individueel geval of een wijziging voor een hele groep?
Arbeidsvoorwaarden roepen in de praktijk veel vragen op. Vooral als er iets in verandert. Soms mag dat wel. Soms onder voorwaarden en soms niet. En soms is het helemaal geen arbeidsvoorwaarde. Wat mag er in dat geval wel of juist niet? Neemt u gerust contact met mij op om te overleggen over de vragen die u hierover heeft.

Ziekte en re-integratie
In het geval van (langdurige) ziekte is er vaak behoefte aan duidelijkheid. In Nederland zijn een werkgever en werknemer bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer twee jaar lang verplicht om aan de re-integratie te werken. In die twee jaar kan er veel gebeuren en gelden er voor beide partijen de nodige rechten en plichten. Helaas zijn die niet altijd even duidelijk en zijn de adviezen van bijvoorbeeld de bedrijfsarts niet toegespitst op het arbeidsrecht. Dat leidt tot veel vragen, ook over de arbeidsrechtelijke positie. À la carte Arbeidsrecht begeleidt u in deze situaties en vertaalt waar nodig de adviezen van de bedrijfsarts naar uw juridische positie. Moet er actie ondernomen worden om bijvoorbeeld de re-integratie vlot te trekken of wordt er aan een beëindiging van het dienstverband gedacht? Neem contact met mij op, zodat we kunnen bespreken wat uw mogelijkheden zijn. Zo krijgt u weer grip op de zaak.

Disciplinaire maatregelen
De wet zegt niet wat disciplinaire maatregelen zijn. Vaak vloeien ze voort uit een CAO en soms toch uit de wet, maar ze kunnen ook opgelegd worden zonder dat de wet of de CAO er iets over zegt. Schorsing is misschien wel de bekendste disciplinaire maatregel. Denk daarnaast ook aan de formele waarschuwing, een loonopschorting, een overplaatsing of zelfs een demotie. De ene maatregel gaat verder dan de andere, maar altijd zitten er grenzen aan. Neem contact op met À la carte Arbeidsrecht advocaat om te laten toetsen hoe het in uw geval zit.

Wat past bij u:

Kaart of maatwerk?

Direct naar meer informatie over:
Advies over uw specifieke situatie?

Gelukkig kunnen de meeste zaken buiten de rechter om worden opgelost. Maar waar heeft u eigenlijk recht op? En wat is uw positie ten opzichte van uw werkgever of werknemer? Welke mogelijkheden heeft u en wat wordt er van u verlangd? Graag denk ik met u mee en wijs ik u op de mogelijkheden én op de onmogelijkheden. Zo kunt u goed geïnformeerd de juiste keuze maken.
À la carte - gespecialiseerd, persoonlijk, betrokken